Obory činnosti

Železniční stavitelství

Železniční stavitelství se řadí mezi hlavní výrobní program naší společnosti, kde navazuje na tradici firmy RPKM s.r.o v rámci výstavby, rekonstrukce a údržby železničního svršku, železničního spodku, nástupišť a železničních přejezdů máme bohaté zkušenosti na celém území České republiky.

Při realizaci zakázek využíváme dlouholetých zkušeností, odborného personálu včetně své ojedinělé technologie, kterou přizpůsobujeme na základě charakteru výstavby jeho druhu či typu.

IMG_7058
Umělé stavby

Umělé stavby

Umělé stavby jsou přidruženým výrobním programem naší společnosti spočívající především ve výstavbě, rekonstrukcích, oprav a sanací propustků, mostů, gabionových zdí a dalších objektů v oblasti dopravního stavitelství. V tomto oboru se neustále rozvíjíme a posouváme vpřed.

Mechanizace

Pro realizaci staveb disponujeme vlastní kolejovou i dopravní mechanizací a pojízdnými montážními dílnami. Veškeré naše stroje jsou obsluhovány odbornými pracovníky.

Mechanizace