E-Railconstruct s.r.o. je česká firma navazující na myšlenky společnosti RPKM s.r.o, která již s tradicí po dobu deseti let patřila vzhledem ke své ojedinělé technologii a know-how v rámci kompletní realizace železničního svršku i spodku, přejezdů, nástupišť a umělých objektů, k jedné z nejvyhledávanějších firem pro realizace zakázek, spolupracující v rámci subdodavatelského systému s největšími společnostmi na trhu v České republice v oblasti železničního stavitelství.

Vlastními specializovanými výrobními kapacitami, vybavením i odborným personálem se naše firma zařazuje mezi nejrychleji se rozvíjející realizační společnosti v oblasti železniční infrastruktury.

Myšlenkou společnosti je rozvíjení lidského potenciálu zaměstnanců i technologických procesů s ohledem na ekologii.

Vedení společnosti

Jednatel ⎮ Ing. Pavel Štindl

stindl@e-railconstruct.cz

Ředitel ⎮ Jiří  Kovařík

kovarik@e-railconstruct.cz

E-rail construct